Πράσινο & Μωβ

Στο Ξηρόμερο χθες ο επικεφαλής του Ψηφοδελτίου Αιτωλοακραναρνίας, Χάρης Μουρκάκος, με τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Τριανταφυλλάκη..

Η συνάντηση ξεκίνησε με σύντομη παρουσίαση της Συμμαχίας Πράσινο & Μωβ . Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στην προσφυγή που έχει ασκηθεί στο ΣτΕ για την ακύρωση του ΠΔ για την ίδρυση του ΠΟΑΥ. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ζητήματα ανακύκλωσης αποβλήτων και αποβλήτων ΑΕΚΚ που υπάρχουν στο Δήμο Ξηρομέρου.