Πράσινο & Μωβ

Πρωτομαγιά: Εργασία και χαρά! Αλλά για ποιον;

Λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι τιμούν την εξέγερση του Σικάγο, σε μια επέτειο που έχει εγγραφεί στη βίβλο του κινήματος της ανθρώπινης χειραφέτησης. Καλούνται, επίσης, να σκεφτούν ποιος τους κοροϊδεύει, ποιος τάζει ανέξοδες παροχές, ποιος υπερασπίζεται πραγματικά το συλλογικό συμφέρον.

Η ελληνική οικονομία βρίθει από στρεβλώσεις:

 • βασισμένη υπέρμετρα στην κατανάλωση, τον παρασιτισμό και τον μαζικό τουρισμό και με χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας στους υπόλοιπους τομείς,
 • με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και πράσινων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη,
 • με μικρή εισχώρηση τεχνολογιών, με κερδοσκοπία και έλλειψη διαφάνειας στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών,
 • με τη αγροτική και βιομηχανική παραγωγή να μαραζώνουν,
 • με αποψίλωση των ορεινών-ημιορεινών περιοχών και των μη τουριστικών νησιών από ενεργό πληθυσμό και οικονομικές δραστηριότητες και
 • με την ανεργία των νέων να παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμμαχία Πράσινο και Μωβ νιώθει έντονη την ανάγκη να αφήσει στην άκρη τις αδιέξοδες πολιτικές και να διεκδικήσει στη Βουλή έναν νέο, βιώσιμο προσανατολισμό της οικονομίας και της χώρας:

 • Δίνουμε προτεραιότητα στη δραστική αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, αλλά και στη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Υποστηρίζουμε μια αποδοτικότερη οικονομία, με ορθολογική εξωστρέφεια, καλύτερους μισθούς και μειωμένη επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας.
 • Προωθούμε τον μετασχηματισμό τομέων όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και τα κτίρια, που μπορούν να είναι κορμός μιας πράσινης στροφής για όλη την οικονομία. Υποστηρίζουμε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σημαντικές δυνατότητες για θέσεις εργασίας, όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Εστιάζουμε ιδιαίτερα στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και των νέων. Προωθούμε θέσεις εργασίας για τις γυναίκες με ίσες ευκαιρίες και απολαβές, μέσω θετικών δράσεων και φορολογικών κινήτρων. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνουμε για τη στήριξη του συνδυασμού της φροντίδας των παιδιών με την εργασία, τόσο τη μισθωτή όσο και αυτή των ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Δίνουμε έμφαση στις δομές υποστήριξης της γονεϊκότητας και σε στοχευμένη φορολογική ελάφρυνση.
 • Στηρίζουμε αξιοπρεπή εργασία για όλους και όλες, με δίκαιους όρους αμοιβής, αλλά και παράλληλη προστασία του ελεύθερου χρόνου κάθε ατόμου. Σημαντική για εμάς είναι η βελτίωση των εργασιακών και περιβαλλοντικών όρων εργασίας, αλλά και η διαμόρφωση κινήτρων και αντικινήτρων για την τήρησή τους και την αποφυγή της παραοικονομίας, ιδιαίτερα από τις μεγάλες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι δυνατότητες παράκαμψης των κανόνων, δρουν και ως αντικίνητρο στην καινοτομία και στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.
 • Μάχη κατά της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας δεν σημαίνει μόνο θέσεις εργασίας και αναδιανεμητικές πολιτικές, αλλά και αναβάθμιση των συλλογικών αγαθών. Απορρίπτουμε τις πιέσεις για εμπορευματοποίηση και υπερεκμετάλλευση κοινών αγαθών όπως το νερό, το έδαφος, το υπέδαφος, η φύση, η βιοποικιλότητα, το τοπίο, τα δάση, η θάλασσα, ο αιγιαλός, η παραλία, ο δημόσιος χώρος, οι ελεύθερες αστικές εκτάσεις.
 • Προσβλέπουμε στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία στη μετακίνηση, στην εκπαίδευση, στην εργασία. Προωθούμε, επίσης, πολιτικές ένταξης και συμμετοχής για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως Ρομά, μετανάστες και πρόσφυγες.
 • Απαιτούμε προστασία της πρώτης κατοικίας, προωθούμε επενδύσεις για κοινωνική στέγαση και υποστηρίζουμε διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και μέτρα ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια.

Στηρίζουμε την εργασία με άμεσα εφαρμόσιμα αιτήματα:

 • Προτείνουμε 20% μείωση των εργοδοτικών εισφορών για νέες θέσεις εργασίας αλλά και για τους άνω των 60 ετών. Μερική συνταξιοδότηση για όσους επιθυμούν να δουλεύουν και μετά τη συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησης. Ανάλογα εργαλεία θεωρούμε ως απαραίτητα και για την ανεργία των νέων.
 • Προωθούμε άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 900 ευρώ, και νομοθετική ρύθμιση για αυτόματη αναπροσαρμογή του κάθε 6 μήνες με βάση την εξέλιξη διάμεσου εισοδήματος.
 • Υποστηρίζουμε τη θεσμοθέτηση Καθολικού Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΕ) στο 50% του κατώτατου μισθού, αρχικά για όσους/ες δεν εργάζονται σε πλήρη απασχόληση, και δεν έχουν άλλα εισοδήματα: σε περίπτωση μερικής ή σποραδικής απασχόλησης, θα μειώνεται αναλογικά χωρίς να καταργείται -θα δρα ως επίδομα εργασίας. Σε αυτό ενσωματώνονται και τα ήδη υπάρχοντα επιδόματα. Σταδιακή επέκτασή του στο σύνολο του πληθυσμού, χωρίς περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Επιδιώκουμε τη χρηματοδότησή του πανευρωπαϊκά, από την ΕΕ.

Προτείνουμε μία φορολογική μεταρρύθμιση με:

 • Φορολογία του πλούτου, σε αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ, με περιουσιολόγιο για όλους/ες. Ίση μεταχείριση και για την εκκλησία.
 • Διαβάθμιση των συντελεστών του ΦΠΑ με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Ενδεικτικά: ελάχιστος ή μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά και βιολογικά τρόφιμα, πράσινες τεχνολογίες και σε βασικά είδη περιόδου και βρεφικής φροντίδας.
 • Ισχυρά προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας και αφορολόγητο αυξημένο με τα δηλωμένα εισοδήματα της τελευταίας 10ετίας, ώστε οι φοροφυγάδες να επιβαρύνονται περισσότερο.
 • Μείωση της φορο-ασφαλιστικής επιβάρυνσης της μισθωτής εργασίας, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κοινούς συντελεστές φορολόγησης για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων από εργασία.
 • Ειδικά φορολογικά κίνητρα και χρηματοοικονομικά εργαλεία για επιχειρήσεις νέων για την πρώτη 3ετία, καθώς και για νέους αγρότες.
 • Εισοδηματικά ουδέτερους περιβαλλοντικούς φόροι (π.χ. ο φόρος άνθρακα), με τα έσοδα να επιστρέφουν στην κοινωνία με δράσεις όπως επενδύσεις για ενεργειακή μετάβαση και κλιματική προσαρμογή, και Ταμείο Διαγενεακής Αλληλεγγύης.
 • Στη φορολογία κερδών των επιχειρήσεων, αφορολόγητο ποσό ανά θέση εργασίας για τις πρώτες 10-15 θέσεις κάθε επιχείρησης, με στόχο την προστασία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

Οι προτάσεις της συμμαχίας Πράσινο και Μωβ ενισχύουν την Κοινωνική Ισότητα, προσφέρουν στη Βιωσιμότητα, την Ευημερία και την Ελευθερία, προασπίζουν την Κοινή Ευημερία ανθρώπων και φύσης. Και αλλάζουν τη ζωή εδώ και τώρα!