Πράσινο & Μωβ

Το Πράσινο & Μωβ για τους πρόσφατους διορισμούς στα Εθνικά Μουσεία

Η πρόσφατη ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού και της Λίνας Μενδώνη για διορισμούς νέων μελών στα Διοικητικά Συμβούλια και θέσεις Γενικών Διευθυντών σε πέντε εθνικά μουσεία έχει δεχθεί επικρίσεις. Οι διορισμοί έγιναν με νέο νόμο, τον 5021/2023, που καθιστούσε τα μουσεία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, υποδηλώνει μια προσπάθεια αποφυγής της προσοχής των μέσων ενημέρωσης.

Οι διορισμοί έχουν επικριθεί για έλλειψη αξίας και πολιτικά κίνητρα. Οι εργαζόμενοι της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Υπουργείου Πολιτισμού επισήμαναν ότι τα Διοικητικά Συμβούλια ενδείκνυνται περισσότερο για εταιρείες που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τα πολιτιστικά αγαθά με σκοπό το κέρδος και όχι για τη διατήρηση και προβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτή η κίνηση φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με το όραμα της κυβέρνησης για τον πολιτισμό ως διακοσμητικό αξεσουάρ για την ανάπτυξη ακινήτων.

Είναι ανησυχητικό ότι οι πολιτικοί παράγοντες φαίνεται να επηρέασαν τους διορισμούς, καθώς αυτό υπονομεύει την ακεραιότητα των μουσείων και την ικανότητά τους να λειτουργούν ανεξάρτητα. Η πολιτιστική διπλωματία είναι ουσιαστικό συστατικό της εξωτερικής πολιτικής κάθε έθνους και απαιτεί ειδικευμένα και ικανά άτομα για να διασφαλίσουν την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του έθνους.

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει τον τρόπο που προσεγγίζει τον πολιτισμό και τους διορισμούς σε καίριες θέσεις σε πολιτιστικούς φορείς. Στη Συμμαχία ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ τα θέματα πολιτισμού αποτελούν προτεραιότητα. Η διατήρηση και προώθηση του πολιτισμού, καθώς και η διοριστική πολιτική πρέπει να βασίζονται στην αξία και τις ικανότητες των υποψηφίων, και όχι στις πολιτικές διασυνδέσεις. Αυτό είναι κρίσιμο για την επιτυχία των πολιτιστικών θεσμών. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των μουσείων και η απουσία πολιτικών παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να προβάλλουν αποτελεσματικά τον ελληνικό πολιτισμό και την κληρονομιά του τόσο σε εσωτερικό και όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τομέας πολιτισμού Πράσινο & Μωβ