Πράσινο & Μωβ

Χωρίς εκπτώσεις, ούτε για τη φύση ούτε για το κλίμα

4+4 προτάσεις από το Πράσινο & Μωβ, σε συνάντηση με την Ορνιθολογική Εταιρεία

Πλαστό και επικίνδυνο είναι το δίλημμα ανάμεσα στην προστασία της φύσης και του κλίματος: η ενεργειακή μετάβαση μπορεί και πρέπει να προχωρήσει με επείγοντα βήματα, υπερασπίζοντας αποτελεσματικά και τα δύο. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα από τη συνάντηση της συμμαχίας Πράσινο & Μωβ με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.). 

Από την πλευρά της Ορνιθολογικής έγινε ενημέρωση για την εμπειρία και τις δράσεις της οργάνωσης, ιδίως απέναντι στις συχνά καταχρηστικές χωροθετήσεις αιολικών, που έρχονται σε σύγκρουση με τη βιοποικιλότητα και καταλήγουν να δυσφημούν την αιολική ενέργεια. Από την Ε.Ο.Ε. συμμετείχαν η Κωνσταντίνα Ντεμίρη, διευθύντρια, ο Μαρτίνος Γκαίτλιχ, υπεύθυνος πολιτικής, και ο Αποστόλης Καλτσής, υπεύθυνος δράσεων διατήρησης.   

Από το Πράσινο & Μωβ, η συνεπικεφαλής Βασιλική Γραμματικογιάννη, ο πρώην ευρωβουλευτής Νίκος Χρυσόγελος και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, παρουσίασαν 4+4 προτάσεις της συμμαχίας για πολιτική που θα συνδυάζει αποτελεσματικά την επείγουσα δράση για το κλίμα, την προστασία της φύσης και την ελαχιστοποίηση του οικολογικού μας κόστους.   

4 από τους άξονες αφορούν άμεσες αλλαγές στο πλαίσιο χωροθέτησης των ΑΠΕ: 

  • Κατανομή των απαραίτητων αναγκών και στόχων ΑΠΕ ανά περιφέρεια, νομό και δήμο με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να υπάρχει παντού σαφές και λογικό ανώτατο όριο: συνυπολογίζονται και οι εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν. Στον διάλογο για τη βέλτιστη χωροθέτηση σε επίπεδο νομού και δήμου, συμμετοχή και των τοπικών κοινωνιών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων. 
  • Για ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, χωροθέτηση κατά προτεραιότητα σε περιοχές με ήδη εκτεταμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Ενδεικτικά: μεταφορικές υποδομές, βιομηχανικές και αποθηκευτικές ζώνες, εξορυκτικές περιοχές, καλλιεργούμενη αγροτική γη (με ενοίκιο). Πλωτά αιολικά, δεκτά μόνο με ορθό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.  
  • Στους ορεινούς όγκους, χωροθέτηση μόνο μέχρι το ύψος που είναι απαραίτητο για τους στόχους μετάβασης κάθε περιφέρειας, και δίπλα σε υπάρχοντες δρόμους.
  • Για τις προστατευόμενες περιοχές, ισχυρές διασφαλίσεις με άμεσο κλείσιμο των εκκρεμών αιτήσεων και πάγωμα κάθε έργου κατηγορίας  Α΄, μέχρι την ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των Διαχειριστικών Σχεδίων.  Όπου προχωροθετηθούν ΑΠΕ βάσει των Διαχειριστικών Σχεδίων, εγκατάσταση μόνο κατ’ εξαίρεση, με προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες από τις τοπικές κοινωνίες.

4 ακόμη βασικοί άξονες για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική, είναι ζωτικοί και για την προστασία της φύσης: 

  • Πλήρης μηδενισμός καθαρών εκπομπών μέχρι το 2040, πάνω από 80% ανανεώσιμη ηλεκτροπαραγωγή το 2030, καμία νέα μονάδα αερίου.  
  • Απόλυτη προτεραιότητα στην εξοικονόμηση, για οικονομία χαμηλών απαιτήσεων σε ενέργεια: παθητικά κτίρια, νέο μοντέλο μεταφορών και μετακινήσεων, κυκλική οικονομία, υδρογόνο μόνο στοχευμένα και μόνο από 100% ανανεώσιμες πηγές.  
  • Έμφαση σε ήπιες προσαρμοσμένες ΑΠΕ μικρής κλίμακας, με ενθάρρυνση αυτοπαραγωγής και ενεργειακών κοινοτήτων. Προτεραιότητα και στις «σταθερές ΑΠΕ», όπου το οικολογικό τους κόστος είναι περιορισμένο.
  • Παράλληλη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της ενέργειας και στην κλιματική δικαιοσύνη, αλλά και στις μη ενεργειακές διαστάσεις της κλιματικής κρίσης, όπως το διατροφικό μοντέλο και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξουν και επόμενα βήματα επικοινωνίας και διαλόγου. 

Η συνεπικεφαλής του Πράσινο & Μωβ Βασιλική Γραμματικογιάννη δήλωσε τα εξής: “Η Ελλάδα φιλοξενεί το 23% όλων των ειδών που υπάρχουν στην Ευρώπη και πιθανόν το 2% των ειδών του κόσμου. Αν σκεφτούμε τώρα ότι το 8% της έκτασης της γης περιέχει το 46% των ειδών, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η ελληνική φύση για το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η χώρα μας λοιπόν έχει ευθύνη όχι μόνο απέναντι στους Έλληνες αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα για την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Η βιοποικιλότητα όμως κινδυνεύει και από την κλιματική αλλαγή. Η μετάβαση λοιπόν σε ένα πράσινο μέλλον που θα διασφαλίζει τη συγκράτηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου είναι μονόδρομος. Ο χωρικός σχεδιασμός είναι το σημαντικότερο εργαλείο που διασφαλίζει ότι το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας θα μείνει άθικτο για τις επόμενες γενιές. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση καθυστερεί τραγικά την αναθεώρηση του χωροταξικού για τις ΑΠΕ διευκολύνοντας συμφέροντα και επιδεινώνοντας τις πιέσεις στη βιοποικιλότητα και τη φύση.

Στο Πράσινο και Μωβ καταθέτουμε συνολική εναλλακτική πρόταση που προστατεύει και τη φύση και το κλίμα. Ακούμε τους ειδικούς, συνεργαζόμαστε με την Κοινωνία των Πολιτών και σχεδιάζουμε τη μετάβαση με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση να εμπεριέχει την αειφορία και όχι την καταστροφή