Πράσινο & Μωβ

Άλλο διαβούλευση, άλλο τριήμερο Καρναβαλιού!

Η συμμαχία Πράσινο & Μωβ για τα πρόσφατα περιβαλλοντικά νομοσχέδια

Η συμμαχία Πράσινο & Μωβ παρακολουθεί με σκεπτικισμό την πλήρη απαξίωση της θεσμοθετημένης διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης από την κυβέρνηση μέσω της κατάθεσης τριών νομοσχεδίων* με στενή προθεσμία διαβούλευσης μέχρι και τεσσάρων ημερών, μέσα στο τριήμερο της αποκριάς! Επιπλέον, τα νομοσχέδια αυτά περιλαμβάνουν τόσο φωτογραφικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, όσο και σειρά αντιπεριβαλλοντικών ρυθμίσεων.

Στην συμμαχία Πράσινο & Μωβ καταδικάζουμε τέτοιες πρακτικές, οι οποίες ουσιαστικά αναιρούν την έννοια της Διαβούλευσης και αποτελούν ξεκάθαρα δείγματα της δυσλειτουργίας της δημοκρατίας στην χώρα μας, Τέτοιες μεθοδεύσεις ακυρώνουν το νομοθετημένο δικαίωμα των πολιτών της χώρας να συμμετέχουν στη διαβούλευση νομοσχεδίων, που οι ίδιοι θα κληθούν να εφαρμόσουν όταν γίνουν νόμοι του κράτους

Ζητάμε, συνεπώς, την παράταση της προθεσμίας διαβούλευσης για τα τρία νομοσχέδια τουλάχιστον για έναν μήνα, ώστε να υπάρχει ο εύλογος χρόνος που θα επιτρέψει την ουσιαστική ανάλυση των τριών νομοσχεδίων και την κατάθεση σχολίων για τη βελτίωσή τους.

Η δημόσια Διαβούλευση πριν την κατάθεση των νομοσχεδίων δεν είναι καθόλου τυπική και διακοσμητική διαδικασία, όπως φαίνεται ότι θεωρεί η κυβέρνηση. Αντίθετα αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση σοβαρής και δημοκρατικής διαδικασίας, ώστε οι πολίτες που επηρεάζονται να μπορούν να εκφράσουν θεσμικά τη γνώμη τους και ο νομοθέτης να μπορεί να την λάβει υπόψη του.

Ο τρόπος που γίνεται σήμερα η Διαβούλευση είναι ανεπαρκής και δεν τηρείται ούτε καν ο νόμος: καταστρατηγείται ο -έτσι κι αλλιώς- μικρός χρόνος, πραγματοποιείται στο τελικό στάδιο των νομοσχεδίων, οι κατατεθειμένες γνώμες των πολιτών δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν απαντώνται ποτέ. Αντί αυτής της προσχηματικής διαδικασίας το Πράσινο & Μωβ προτείνει να καθιερωθεί ουσιαστικά και οργανωμένα ο θεσμός του Συμμετοχικού Σχεδιασμού.

*Σημείωση: Πρόκειται για τα νομοσχέδια:
1) Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος,
2) Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ – Ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944,
3) Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής